Mere frihed - mindre afhængighed!

I statsfængslerne Renbæk og Sdr. Omme tilbydes klienter hjælp mod afhængighed.
Behandlere fra Sydgården står for den faglige indsats.

Statsfængslet Renbæk:
Afdelingsleder Charlotte Sandfeld

tlf. 73 22 10 25 / 20 21 17 16

Statsfængslet Sdr. Omme:
Afdelingsleder Merete Holm Bangsø,

tlf. 72 55 40 41

Vi er ved at omstrukturere de gamle hjemmesider. 

Kontakt os derfor direkte, og hør mere om mulighederne for behandling.